Projekty realizowane

ED Podlaskie Horizontal POSITIVEEUROPE DIRECT Podlaskie 
(https://edpodlaskie.eu/
na zlecenie Komisji Europejskiej

W 2005 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej oraz sieć prelegentów unijnych Team Europe. Europe Direct to ośrodki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące jedno z najważniejszy narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. W związku tym, do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Unii oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, zlokalizowane są na terenie całej UE. Z konsultantami sieci można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


rada eurpy fpip fb
Współczesne wyzwania ochrony praw społecznych w świetle Europejskiej Karty Społecznej 
na zlecenie Rady Europy

W 60. rocznicę przyjęcia Europejskiej Karty Społecznej Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz Sekcja polska Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC), przy wsparciu Rady Europy wspólnie zorganizowali konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom ochrony praw społecznych. Wydarzenie odbędzie się w formie online i  poświęcone było aktualnym wyzwaniom ochrony praw socjalnych w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Jedną z prelegentek będzie dr Anna Drabarz z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB, która wygłosiła referat pt.: „Jak można wzmocnić prawo do edukacji włączającej w ramach Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej?”. Głównym celem wydarzenia było pogłębienie wiedzy na temat ochrony praw społecznych oraz zachęcenie polskiego rządu do działań na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz Protokołu Dodatkowego przewidującego system skarg zbiorowych.


autysci

Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów

https://autyscinarynkupracy.edu.pl/ 
zgodnie z Umową z Ministrem Edukacji i Nauki w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

Projekt dotyczy wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu. Jego celem jest zaproponowanie i upowszechnienie systemowych rozwiązań służących poprawie wejścia na rynek pracy wykształconych osób ze spektrum autyzmu, które kończą studia wyższe.


zdrowa zywnosc

Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej

https://zdrowazywnosc.edu.pl/
zgodnie z Umową z Ministrem Edukacji i Nauki w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”,

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie percepcji i świadomości społecznej w zakresie tego, co jest tzw. zdrową żywnością.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.

Please publish modules in offcanvas position.