Projekty realizowane

ED Podlaskie Horizontal POSITIVEEUROPE DIRECT Podlaskie 
(https://edpodlaskie.eu/
na zlecenie Komisji Europejskiej

W 2005 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej oraz sieć prelegentów unijnych Team Europe. Europe Direct to ośrodki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące jedno z najważniejszy narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. W związku tym, do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Unii oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, zlokalizowane są na terenie całej UE. Z konsultantami sieci można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


autysci

Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów

https://autyscinarynkupracy.edu.pl/ 
zgodnie z Umową z Ministrem Edukacji i Nauki w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

Projekt dotyczy wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu. Jego celem jest zaproponowanie i upowszechnienie systemowych rozwiązań służących poprawie wejścia na rynek pracy wykształconych osób ze spektrum autyzmu, które kończą studia wyższe.


zdrowa zywnosc

Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej

https://zdrowazywnosc.edu.pl/
zgodnie z Umową z Ministrem Edukacji i Nauki w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”,

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie percepcji i świadomości społecznej w zakresie tego, co jest tzw. zdrową żywnością.

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.